Privacyverklaring Vereniging NOV voor vrijwilligerswerkacademie.nl

Als je Vrijwilligerswerkacademie.nl bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat je rechten zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Vereniging NOV
Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA in Utrecht
E-mail: algemeen@nov.nl
Telefoon: 030 230 7195

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Op Vrijwilligerswerkacademie.nl verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website

Als je een account aanmaakt verwerken we sowieso:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord (nooit zichtbaar en raadpleegbaar door anderen)

Als je je aanmeldt voor de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) verwerken we ook:

 • Geboortedatum indien ingevuld
 • Organisatienaam indien ingevuld

Je kunt je profiel aanvullen met nog veel meer extra persoonsgegevens. Als je dat doet, worden deze ook verwerkt. Het is niet noodzakelijk om meer in te vullen. Beperk de gegevens sowieso tot de informatie die je zelf kwijt wilt.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens die je hier opgeeft, worden alleen gebruikt voor de volgende doelen:

 • In te kunnen loggen voor het volgen van cursussen waar een account voor nodig is.
 • Om per e-mail met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen.
 • Om een certificaat te kunnen opstellen voor de Instructie Verantwoord Alcohol Schenken met vermelding van je naam en de geboortedatum ter verificatie en eventueel de organisatie waarvoor je het certificaat hebt behaald.

Hoe hebben wij toestemming gekregen om je persoonsgegevens te verwerken?

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als je daar toestemming voor hebt gegeven door het aanmaken van een gebruikersaccount.

Wie heeft inzicht in je gegevens?

De profielgegevens zijn nooit openbaar zichtbaar. Alleen de webbeheerders werkzaam bij of ingehuurd door Vereniging NOV kunnen gegevens van profielen inzien. Als bij een e-learning of cursus een docent is betrokken, kan die de gegevens van deelnemers aan de betreffende cursus inzien.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je registratiegegevens en aanvullende profielgegevens worden bewaard totdat je deze gegevens wijzigt of totdat je je profiel laat verwijderen. Je profiel met alle gegevens wordt verwijderd bij inactiviteit, dat wil zeggen verwijdering vindt plaats een jaar tot anderhalf jaar na de laatste keer inloggen.

Google Analytics

We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten 'delen van gegevens' met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de cookies van Analytics niet in combinatie met andere diensten van Google.

Je rechten De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft je als betrokkene verschillende rechten:

 • Zo heb je het recht om ons te vragen om inzage van en rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens die wij voor vrijwilligerswerkacademie.nl verwerken (blijft een raar woord). Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heb je het recht ons om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG).
 • Ook wijzen we je op je recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens die wij voor dit platform verwerken. (artikel 20 AVG).
 • Tot slot is van belang dat je het recht hebt bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat je een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).
Laatste wijziging: dinsdag, 7 december 2021, 16:57